Loven

Lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Du kan se den nye lov her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137674

Du kan se lovforslaget med bemærkniner her:
http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/L169/som_fremsat.htm#dok

Du kan se forarbejderne til loven her:

http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/L169/index.htm

​​​

Redaktør