Ny lov 1.1.2012

​Den 1. juni 2011 vedtog folketinget en ny hovedlov på komitéområdet. Loven hedder lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Loven afløste den tidligere lov nr. 402 af 28. maj 2003 om et  videnskabsetisk komitésystem og behandling biomedicinske forskningsprojekter.

​​ Loven trådte i kraft den 1. januar 2012 og gælder for de forskningsprojekter, der anmeldes efter lovens ikrafttræden. Loven indebærer primært en række administrative ændringer, men der er også ændringer for dig som forsker.

På nedennævnte sider kan du få informationer om den nye lov. Siderne vil løbende blive opdateret.

Lov nr. 593 af 14. juni 2011

Væsentligste ændringer

Nye tjeklister

Hvilken lov vil dit projekt blive bedømt efter?

Indsendelse af ansøgninger i henhold til den nye lov

Redaktør