Komitéændringer

​Pr. 1. januar 2012 trådte den nye komitélov i kraft. Loven ændrede blandt andet sammensætningen af formandskabet, således at formanden i en komité altid skal være et sundhedsfagligt komitémedlem og næstformanden et ikke-sundhedsfagligt komitémedlem.
Antallet af komitémedlemmer er uændret. De enkelte komiteer består af 6 ikke-sundhedsfaglige og 5 sundhedsfaglige medlemmer. 
De udpegede medlemmer kan ses på de følgende sider.


 

Ændringer pr. 1. marts 2014​

Valget i november 2013 har foranlediget, at nye komitémedlemmer er indtrådt i de respektive komiteer pr. 1. marts 2014. 

Ændringer i Komité A
Overlæge, phd., ekstern klinisk lektor Klaus Martiny udtræder komiteen pr. 30. juni 2014.

Overlæge, dr. med. Per Cayé-Thomasen udtræder af komiteen pr. 30. juni 2014.

Overlæge, klinisk lektor, phd. Jakob Benedict Seidelin indtræder i komiteen pr. 1. august 2014.

Klinisk lektor, overlæge, phd., FEBO Jens Folke Kiilgaard indtræder i komiteen pr. 1. september 2014.

Ændringer i Komité B

Ændringer i Komité C

Ændringer i Komité D

Ændringer i Komité E

Ændringer i Komité F

​​​

Redaktør