Vedtægter og forretningsorden

​Komiteernes navn er De Regionale Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (RVK Hovedstaden).
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden nedsættes af regionsrådet. Komiteernes hjemsted er regionsgården i Hillerød, der samtidig er sæde for sekretariatsfunktionen.
Komiteernes forretningsorden kan downloades til højre.​

​​​

Redaktør