Gebyr

Gebyrer 2018 faktureres efter følgende takster:

Nye protokoller:        kr.  5.223,00
Tillægsprotokoller:    kr. 1.959,00

Gebyret opkræves i henhold til bekendtgørelse nr. 1159 af 8. december 2011 om gebyr for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Vigtige referencer i forbindelse med fakturering skal meddeles i følgebrevet sammen med anmeldelsen:​​

Offentlige institutioner skal oplyse om EAN/GLN-nummeret.
Alle andre virksomheder skal oplyse om et CVR-nr. eller et SE-nr. 
Særlig faktureringsadresse.
Forskers egne særlige referencer (projektreferencer, ordrenr. og PO-numre etc.).

Du kan læse mere om de nævnte forkortelser her.​

Indbetalinger kan dog st​adig foretages til vores bankkonto i Danske Bank: ​

  • Reg. 3100 ktonr. 3100 297892
  • SWIFT-BIC: DABADKKK
  • IBAN: DK32 3000 3100 297892
Indbetalingerne bedes mærket med forsøgsansvarliges navn, anmeldelsesnummer, komiteens journalnr. (hvis dette kendes) samt Eudractnummer.​​​

 

Redaktør