Idekonkurrence 2017 - Nyt, nyttigt og nyttiggjort

​Region Hovedstadens Idekonkurrence 2017 støtter de gode ideer, der kan forbedre hverdagen for regionens borgere, patienter eller medarbejdere. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet og få nyt om Region Hovedstadens idekonkurrence 2017 her:  Nyhedsbrev om idekonkurrencen.

Tak for alle ideerne

Tilmelding til idekonkurrencen 2017 er nu lukket, og  vi har modtaget overvældende mange ideer! De tre vindende ideer er udnvævnt ved et kåringsevent den 14. juni 2017.

Læs mere om de vindende ideer her.

Alle idéer blev vurderet ud fra følgende kriterier:

  • Løser ideen en konkret udfordring i Region Hovedstaden
  • Er ideen NY? – Idéen kan være helt ny, men også gerne ny i sin kontekst
  • Er ideen NYTTIG? – At den kan skabe værdi for de tiltænkte patienter, borgere eller medarbejdere
  • Kan ideen NYTTIGGØRES? – At din idé kan virke i den daglige praksis
  • Kan ideen gøre nytte andre steder (lokalt, i regionen, nationalt eller internationalt)?

Læs om de geniale deltagere og deres baggrund for at deltage.

Oversigt over idekonkurrencens faser:

De 3 bedste ideer fra hvert hospital, virksomhed og center blev udvalgt til en 3-dages workshop på DTU Business, hvor ideerne blev kvalificeret yderligere.

Alle deltagerne fra workshoppen præsenterede deres ide for et innovationspanel, der udvalgte de tre bedste idéer i hele Region Hovedstaden.

De tre bedste ideer vinder et mentorforløb samt frikøb i op til 6 måneder til at arbejde med deres idé.

Baggrund for idekonkurrencen 2017

Region Hovedstaden arbejder for at skabe bedre rammer for innovation på regionens hospitaler, virksomheder samt centre. Center for Regional Udvikling gennemfører en tværgående idekonkurrence i regionen i 2017 med afsæt i den koncernfælles strategiske indsats for innovation og forskning. Det er en pilottest, hvor det undersøges, om regionen i fremtiden skal have flere tværgående idekonkurrencer og hvilken form disse eventuelt bør have.

Skabe veje for innovationen

Formålet med idekonkurrencen 2017 er at understøtte den medarbejderdrevne innovation og styrke innovationskulturen på tværs i regionen, idet fortsat udvikling af nye løsninger og innovationer er en forudsætning for at kunne opretholde den gode patient- og borgerbehandling. Derfor er der fokus på de praksis-, patient- og borgernære medarbejderes evne til at spotte og udvikle nye, forbedrende tiltag i det daglige arbejde.

Regionen efterspurgte med idekonkurencen ideer, der kan skabe bedre patientbehandling eller bedre borgerforløb. Det kan både være nye produkter og brug af eksisterende produkter i nye processer og arbejdsgange.

Redaktør