Innovatører hos Bornholms Hospital

De geniale innovatører fra Bornholms Hospital fortæller om baggrunden for deres deltagelse.

Fra Bornholms hospital deltager

Fatima Cefo (team med Vivian Henriksen)

Hvad du arbejder med til daglig?

Jeg arbejder dagligt med administrative opgaver.

Hvad du særligt interesserer dig for indenfor dit fagområde/speciale?

Jeg går meget op i at kunne levere en god kvalitet i rengøringsafdelingens arbejde, fordi rengøringskvalitet og hygiejnekvaliteten er med til at sikre, at patienten ikke bliver smittet eller mere syg ved indlæggelse.

Hvorfor du sendte din idé ind til konkurrencen?

Jeg sendte ideen til konkurrencen fordi jeg mener, at vi med den lille ændring idéen foreslår, kan minimere smitte, og derved beskytte patienten imod at blive syg.

I og med at vores hospital er udviklingshospital synes det kunne være sjovt at bidrage noget til den tværregionale konkurrence, som kunne være vores "Bornholmske udgave".

Endelig ser jeg det at være med i Idèkonkurrencen som en mulighed for personlig udvikling. Jeg elsker udfordringer og er bare glad for at bidrage med noget som er til gavn for patienten, plejen, og os alle sammen som befinder sig på hospitalet.

Vivian Henriksen (team med Fatima Cefo)

Hvad du arbejder med til daglig?

Til daglig er jeg rengøringsassistent på Bornholms Hospital, samt valgt til arbejdsmiljø- og sundhedsrepræsentant i rengøringsafdelingen. Jeg har derfor mange forskelligartede opgaver.

Hvad du særligt interesserer dig for indenfor dit fagområde/speciale?

Min interesse ligger hovedsalig i hygiejne og at gøre mit arbejde, sådan at patienter kan komme på hospitalet og føle sig velkommen og uden at blive smittet og sprede smitte.

Hvorfor du sendte din idé ind til konkurrencen?

Min idé opstod af et behov jeg så i min daglige praksis som rengøringsassistent på afdelingerne. Jeg så en tydelig risiko for smittespredning på toiletterne, hvor alting lå i en trådkurv og på hylder. Det var både svært at gøre rent, og det så rodet ud, når man henholdsvis kom til og forlod toilettet.

Deraf fik jeg en god idé til, hvordan man kan holde tingene hygiejnisk korrekte og toilettet rydeligt, og jeg håber via konkurrencen at kunne arbejde videre med denne idé.

Noëlle Larsen (team med Lone Noltensmejer)

Vi (Lone og Noëlle) arbejder på Bornholms Hospital, hvor vi passer medicinske patienter fra 0- 104 år og børn på 0-14 år, der har gennemgået kirurgiske indgreb. Vi arbejder primært i aftenvagt.

En af vores store patientgrupper er neurologiske patienter, der efter en blødning eller blodprop, er indlagt til genoptræning. Det kræver mange ressourcer for denne patientgruppe at deltage i genoptræning. Samtidig lider en del af disse patienter af inkontinens, og kræver derfor 1-3 bleskift om natten. Dette øger patienternes træthed, hvilket ofte medfører, at de er for trætte til at deltage i genoptræning om dagen.

Derfor har vi gennem længere tid tænkt på, at vi ikke kunne finde en løsning til især kvinderne, der gjorde, at de kunne sove mere uforstyrret om natten og derved få flere kræfter og mere overskud til at deltage i genoptræning om dagen.

Lone Noltensmejer (team med Nöelle Larsen)

Hvad du arbejder med til daglig?

Jeg er social og sundhedsassistent på neurologisk afdeling på Bornholms Hospital. Vores speciale her på afdelingen er patienter med apopleksi, men vi har også en del patienter med problematikker.

Mange af vores patienter har i forbindelse med deres sygdom svært ved styre deres vandladning, og da de desuden har et langt genoptræningsforløb, er det en belastning at blive vækket flere gange i løbet af natten for at få skiftet ble.

Min kollega Noëlle Larsen og jeg har mange gange talt om, at det ville være godt, hvis især kvinder havde et alternativ til ble om natten, så de ikke behøvede at blive vækket så ofte i forbindelse med bleskift, men alligevel kunne ligge tørt. Mænd kan eksempelvis få påsat et uridom, og hvorfra urinen ledes direkte over i en pose og de derved kan sove tørt natten igennem.

Hvorfor du sendte din idé ind til konkurrencen?

Da vi så idékonkurrencen, synes vi det ville være sjovt at sende vore idé ind og se om den blev antaget.

Filip Lind

Hvad du arbejder med til daglig?

Jeg er udviklingskonsulent i hospitalets kvalitets og uddannelsesenhed.

Hvad interesserer du dig særligt for indenfor dit fagområde/speciale?

At udvikle gode løsninger sammen med personale og patienter og med udgangspunkt i deres behov.

Hvorfor du sendte din idé ind til konkurrencen?

Fordi jeg kunne se et stort behov blandt vores indlagte patienter for at få en bedre viden om og et mere sammenhængende forløb i forbindelse med deres medicinering.

Redaktør