Innovatører hos CIMT

​De geniale innovatører fra Center for It, Medico og Telefoni fortæller om baggrunden for deres deltagelse.

Fra CIMT deltager

Martin Sølvkjær

Hvad du arbejder med til daglig?

Jeg arbejder med Region Hovedstadens indførelse af PRO (Patient Rapporterede Oplysninger) i forhold til ambulante patienter med hhv. epilepsi, prostatakræft og brystcancer.

Aktiv med arbejdsgangsdesign.

Desuden med Domænemodel i forhold til diagnostiske systemer og forskning. Har deltaget i afprøvning af Watson og afventer i forhold til videre aktiviteter i forhold til kunstig intelligens.

Hvad du særligt interesserer dig for indenfor dit fagområde/speciale?

PRO, Teknologiovervågning, kunstig intelligens, understøttelse af kliniske arbejdsgange med IT, IT-forretningsarkitektur mv.

Hvorfor du sendte din idé ind til konkurrencen?

Jeg synes, der behov for at lette klinikernes adgang til hjælp, når de kommer i vanskeligheder med deres udførelse af arbejdsgange eller brug af SP. Væsentligt at understøtte hjælpeadgang ved anvendelse af brugsmønstre, kunstig intelligens og formidling af kontakt til kolleger, som har god udnyttelse af SP og er inde i de konkrete arbejdsgange.

Jakob Heydenreich

Jens Damhøj Andersen

Hvad du arbejder med til daglig?

Jeg er ansat i CIMT Supportservices, hvor jeg i Service Operations arbejder med organisationsudvikling, optimering og forandringsledelse. Derudover laver jeg generel sagsbehandling og støtte til Supportservices chefer.

Hvad du særligt interesserer dig for indenfor dit fagområde/speciale?

Jeg ønsker at gøre livet nemmere for brugerne, og hjælpe Supportservices til at levere en effektiv og god service.

Hvorfor du sendte din idé ind til konkurrencen?

Jeg mener, jeg ligger inde med en ide der kan gavne hele regionen, og for at støtte op om konkurrencen.

Redaktør