Innovatører hos Den Sociale Virksomhed

De geniale innovatører fra Den Sociale Virksomhed fortæller om baggrunden for deres deltagelse.

Fra Den Sociale Virksomhed deltager

Jannis Jessen (team med Camilla Aabel)

Hvad du arbejder med til daglig?

Jeg har arbejdet som socialpædagog på bostedet Kamager i snart 2,5 år. Her arbejder og samarbejder jeg med voksne mennesker som har varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Jeg synes, det er rigtig spændende at være i en position, hvor jeg kan bidrage til at beboernes liv, på deres præmisser, bliver så godt og normalt som muligt.

Hvad du særligt interesseret dig for indenfor dit fagområde/speciale?

Jeg interesserer mig i særdeleshed for at arbejde med IKT (Informations- og kommunikationsteknologi) og mediepædagogik med beboerne, da pædagogik og velfærdsteknologi i høj grad går hånd i hånd, men ikke altid bliver prioriteret sammen.

Hvorfor du sendte din idé ind til konkurrencen?

Vi valgte at sende vores idé ind, da vi ser mange muligheder samt et stort udviklingspotentiale i den. Det er et produkt som er designet til personalet, men med beboernes forøgede livskvalitet for øje. Samtidig er det et produkt som er realistisk at implementere i vores personalegruppe.

Freddy Larsen (team med Sara Falkenberg )

Hvad du arbejder med til daglig?

Jeg er ansat som teknikker på Jonstrupvang Bebyggelsen, et pædagogisk botilbud for spastikere. Mit fagområde er defineret ret bredt, så det strækker sig fra reparationer af el-kørestole, tilpasning af kommunikationsløsninger, afprøvning af nye teknologier på velfærdsteknologi området, og nytænkning på teknologiområdet, der relaterer til vores beboere, og meget meget mere.

Hvad du særligt interesserer dig for indenfor dit fagområde?

Jeg har altid interesseret mig for teknik, og i forbindelse med mit arbejde på Jonstrupvang, har jeg stor interesse for at være medvirkende til at gøre hverdagen mere tilgængelig for vores beboere med svære fysiske handicap. Specielt har det min interesse at kunne hjælpe fysisk handicappede til at kunne benytte "hverdags teknologi".  

Hvorfor du sendte din idé ind til konkurrencen?

For at være med til at skabe fokus på, at Region Hovedtsaden ikke kun er en hospitalsverden. Samt at kunne være med til at forme den idé som jeg og min dygtige kollega deltager i idékonkurrencen med.

Eva Madsen

Hvad du arbejder med til daglig?

Jeg er synskonsulent og arbejder med rådgivning og vejledning omkring småbørn med synshandicap.

Jeg kommer i familier hvor jeg vejleder forældre og i institutioner, hvor jeg vejleder det faglige personale.

Jeg laver også afprøvning af børnene, hvor jeg gennem leg finder deres synsniveau og deres øvrige udviklingsniveau.

Børnene har det tilfælles, at de har et synshandicap, nogle få er helt blinde og de fleste er svagsynede.  Den ene halvdel af de børn jeg kommer hos er "kun" synshandicappede og den anden halvdel har andre handicaps i tillæg til synshandicappet.

Hvad du særligt interesserer dig for indenfor dit fagområde/speciale?

Der er rigtig mange ting, jeg interesserer mig for i mit speciale, men inklusion og tilgængelighed er to grundbegreber i vores arbejde, som især i forhold til kombinationen af teknologi og manglende syn er en stor udfordring.  

Hvorfor du sendte din idé ind til konkurrencen?

Jeg har haft denne idé i mit hoved i mere end 7 år og ser forstsat et stort behov – med idékonkurrencen så jeg en chance for, at det måske kunne blive til virkelighed.

Redaktør