Innovatører hos Psykiatrien

​De geniale innovatører fra Region Hovedstadens Psykiatri fortæller om baggrunden for deres deltagelse.

Fra Region Hovedstadens psykiatri deltager

Lizzie Tolderlund

Hvad du arbejder med til daglig?

Jeg er ansat i akutmodtagelsen ved Psykiatrisk Center Ballerup, hvor jeg ofte har den første kontakt med patienter, der ringer eller henvender sig personligt til skadestuen. Dog er jeg i det første halvår 2017 udlånt til Sundhedsplatformen, hvor jeg arbejder som certificeret underviser.

Hvad du særligt interesserer dig for indenfor dit fagområde/speciale?

Det psykiatriske område inden for depression og selvmordsforebyggelse har altid haft min store interesse. Jeg har en særlig passion for arbejdet med og for de pårørende til psykisk syge, som jeg oplever, er overset og meget sårbare til trods for, at de spiller en helt central rolle i patienternes behandling.

Jeg brænder især for arbejdet med de komplekse problemstillinger, der rammer børn til forældre med psykisk sygdom, da de ofte falder imellem børne- og voksenpsykiatrien og i høj grad mangler tilbud om støtte og hjælp.

Hvorfor du sendte din idé ind til konkurrencen?

Jeg indsendte min ide til konkurrencen, fordi jeg gennem mit kliniske arbejde som sygeplejerske og min sideløbende kandidatuddannelse blev opmærksom på en omfattende og kritisk klinisk problemstilling, som i bedste tilfælde bliver uhensigtsmæssigt håndteret og i værste tilfælde er helt overset.

Jeg håber, jeg kan få mulighed for at videreudvikle, præcisere og optimere ideen igennem sparring med dygtige interne og eksterne samarbejdspartnere. 

Mikkel Strøm

Kenneth Månsson

Hvad du arbejder med til daglig?

Jeg er ansat på Psykiatrisk Center i Ballerup, hvor jeg til dagligt arbejder med forbedringskultur.

Mit arbejde består i at støtte center- og afsnitsledelsen i at implementere en forbedringskultur på Psykiatrisk Center Ballerup.

Dette gør jeg blandt andet ved at undervise i LEAN værktøjer samt brugen af forbedringstavler og afholde forbedringsevents.

Størstedelen af mit arbejder går ud på at coache, støtte og inspirere såvel ledelse som medarbejdere til at tænke ud fra en LEAN termologi, f.eks. hvordan man som leder skal agere ud fra data, når man som organisation har valgt en forbedringsstrategi, der indebærer datadrevet ledelse.

Hvad du særligt interesserer dig for indenfor dit fagområde/speciale?

Før jeg var på Psykiatrisk Center Ballerup arbejdede jeg med forbedringskultur i den finansielle sektor og der gik meget af vores forbedringsarbejde ud på at reducere omkostninger.

Det er ganske vist tilfredsstillende at kunne spare en virksomhed for mange penge, men at kunne være med til at øge kvaliteten og effektiviteten for patienterne og se, at vi rent faktisk gør en forskel for mennesker, som ikke har det nemt i forvejen, det er dér, mit arbejde giver rigtig god mening.

Så mit svar må være: " for at øge kvaliteten og effektivitet i vores behandlingstilbud til vores patienter".   

Hvorfor du sendte din idé ind til konkurrencen?

Vi sendte ideen ind fordi, vi mener at have opfundet en metode/et værktøj, som kan forbedre kvaliteten for patienterne - og det ville vi gerne dele med vores kollegaer i sundhedsvæsnet.

Til dagligt arbejder vi jo med at skabe en forbedringskultur i Regionen, hvor det er medarbejderne, som er eksperter i, hvordan vi kan forbedre de processer, som de arbejder i til hverdag. 

Med vores ide kommer et værktøj, som er yderst brugbart for medarbejderne i og med, det er en visuel, systematisk metode, som understøttes af data, hvor vi kan validere, om de forbedringer der er implementeret, reelt forbedrer processen eller ej, og som i sidste ende højner kvaliteten for den enkelte patient.

Redaktør