Innovatører på Rigshospitalet

​De geniale innovatører fra Rigshospitalet fortæller om baggrunden for deres deltagelse.

Fra Rigshospitalet deltager

Marie Lommer Bagger (team med Louise Bangsgaard)

Hvad arbejder du med til daglig?

Jeg er uddannet sygeplejerske og cand. cur og har en stilling som klinisk underviser på Medicinsk Gastroenterologisk Klinik på Rigshospitalet, hvor jeg til daglig arbejder med uddannelse af sygeplejestuderende og sosu-assistenter.

Hvad du særligt interesseret dig for indenfor dit fagområde/speciale?

Jeg en stor passion for sår- og stomipleje, hvor jeg gennem teori, erfaring og interesse har opnået en specialistrolle i min afdeling. Er desuden engageret i "Det faglige selskab for sygeplejersker i stomiplejen", hvor jeg er næstformand.  

Louise Bangsgaard (team med Marie Lommer Bagger)

Hvad arbejder du med til daglig?

Jeg er uddannet sygeplejerske og cand.scient.san og har en stilling som klinisk sygeplejespecialist på Medicinsk Gastroenterologisk Klinik på Rigshospitalet, hvor jeg blandt andet er ansvarlig for udvikling og kvalitetssikring af sygeplejen til den hjemmeparenteralt ernærede patient med tarmsvigt. (Parenteral ernæring er tilskud af ernæring direkte ind i venesystemet).

Hvad du særligt interesserer dig for indenfor dit fagområde/speciale?

Jeg interesserer mig i særlig grad for patienternes livskvalitet, relationen til patienten med kroniske lidelser og involvering af patient og pårørende i planlægning af forløbet, i udvikling af vejledninger og informationsmateriale og som en ressource til at få feedback på sygeplejeydelsen.

Jeg har bl.a. været med til at stifte en patientforening, hvor jeg sidder som næstformand i bestyrelsen.

Hvorfor sendte I jeres idé ind til konkurrencen?

Fordi vi kunne se et stort behov for produktet. Både på egen afdeling men især også andre medicinske og kirurgiske afdelinger vil kunne drage nytte af vores ide. Det er en idé som alle sygeplejersker på Klinik CA har drømt om i utallige nattevagter gennem årene, og med Idékonkurrencen blev det pludseligt muligt for os at arbejde konkret videre med den.

At sætte klinikere i kontakt med erfarne folk fra innovationsverdenen er i virkeligheden den bedste idé, og vi er meget taknemmelige for, at få muligheden for at teste idéen.

Zahra Salim Abd Al-Hassan

Hvad du arbejder med til daglig?

Jeg er studerende og læser Medicin og Teknologi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).  Det er en tværfaglig uddannelse, som kvalificerer mig både inden for de klassiske ingeniørfag, fx programmering (matlab), materialelære, elektronik, men også de grundlæggende medicinske fag som humanbiologi og cellebiologi. 

Jeg er på mit 6. semester og er i gang med mit bachelorprojekt.  

Hvad du særligt interesserer dig for indenfor dit fagområde/speciale?

Al den viden jeg får gennem min uddannelse skal udruste mig og forberede mig på at udvikle og styre medicinsk udstyr, som kan fremme diagnostik og behandling af mennesker.

Det er derfor meget interessant at kunne få lov at afprøve ens ide, så man kan føre den teori man har lært ud i virkeligheden. For det er først når man arbejder med tingene i praksis, at man lærer, hvordan tingene skal gøres rigtigt, for at få en effekt i den daglige praksis på hospitalerne. 

Hvorfor du sendte din idé ind til konkurrencen?

I forbindelse med et klinisk hospitalsophold på Rigshospitalets neonatal-afdeling, gik det op for mig, at der var et problem med opbevaring, dispensering og opvarmning af modermælk, og deraf opstod min idé. 

Jeg præsenterede ideen for afdelingslederen, sygeplejerskerne og lægerne og de var begejstret for ideen og ville gerne hjælpe med at iværksætte og realisere ideen, da de kunne se, at den ville være meget nyttig i deres daglige arbejde.

Vi gik videre med ideen til en projektdirektør, som foreslog, at jeg arbejdede videre på ideen med støtte og vejledning fra en innovationskonsulent og samtidig forsøgte at sende den ind til idékonkurrencen. 

Inge Alsmith

Hvad du arbejder med til daglig?

Organisatorisk støtte til det Palliative Team, projektledelse, kvalitetsudvikling, data og dokumentation.

Hvad du særligt interesserer dig for indenfor dit fagområde/speciale?

Bedre forløb for patienter og pårørende, tværfagligt samarbejde, udvikling og patientinddragelse.

Hvorfor du sendte din idé ind til konkurrencen?

Jeg er en del af et meget engageret og fagligt dygtigt team, der konstant arbejder med at udvikle det palliative arbejde. Vi tror, at vores ide kan give alvorligt syge patienter og deres pårørende et bedre forløb.

I det Palliative Team møder vi ofte patienter med meget komplekse sygdomsforløb, som har behov for hjælp – og vores ide kan netop være en støtte og hjælp til dem.

Samtidig kan ideen bredes ud til mange andre patientgrupper og dermed blive en støtte for mange patienter og pårørende. Endelig giver ideen også en organisatorisk gevinst og kan hjælpe os til at hjælpe patienterne bedre.

Redaktør