Døgnrytmelys: OPI-case

Nyt Hospital Glostrup er ved at udvikle et koncept for døgnrytmelys, der tilgodeser patienternes og personalets døgnrytme

​​​​​​​​​​​

Hvorfor døgnrytmelys?

Målet er markedsmodning af teknologier og produkter, som kan skabe lysforhold, der understøtter den menneskelige døgnrytme og aktivitetsbaserede elementer i patientbehandlingen.Projektet søger at skabe evidens for betydningen af døgnrytmelys for heling af langtidsindlagte patienter og bedre arbejdsmiljø og trivsel for personalet.

Hvem indgår i projektet døgnrytmelys?

I projektet indgår virksomhederne Chromaviso og Solutors samt personale fra Glostrup Hospitals bygge- og driftsafdeling, Neurologisk afdeling, øjenafdelingen og Dansk Center for Søvnmedicin på Glostrup Hospital. Derudover deltager Aarhus Universitetshospital.

Forventede resultater af projekt døgnrytmelys:

  • Ny viden om dagslys, kunstigt lys og døgnrytmestyring i hospitalsverden
  • Montering af specialtilpassede lysarmaturer, styresystemer og betjeningsflader
  • Færdigudvikling og test af lyssystemet
  • Indsamling af dokumentation
  • Hurtigere og bedre patientbehandling
  • Bedre arbejdsmiljø for personalet
Redaktør