Copenhagen Healthtech Cluster

Copenhagen Healthtech Cluster bidrager til at udvikle ny velfærdsteknologi,
som kan forbedre livskvaliteten for borgerne og skabe vækst i Greater
Copenhagen

I Copenhagen Healthtech Cluster identificeres og initieres muligheder for sund vækst. Klyngen former og effektuerer løsninger på konkrete sundheds- og velfærdsudfordringer, som kan øge livskvaliteten for borgerne og skabe nye jobs.

Over hele verden vokser efterspørgslen på intelligente, integrerede sundheds- og velfærdsløsninger. Fremtidens sundhedssektor skal derfor ikke bygges på enkeltstående produkter, men på helhedsorienterede løsninger, der afspejler efterspørgsel og borgernes behov.

Copenhagen Healthtech Cluster arbejder med sund vækst-muligheder på tværs af hospitals- og plejesektorerne - samler aktører fra sygehusvæsenet, ældre- og socialområdet, forskningsmiljøer og virksomheder om at udvikle sundheds- og velfærdsløsninger, der både kan bruges lokalt og eksporteres.

For eksempel

  • digital hjemme- og sygepleje
  • digitalt understøttet genoptræning
  • innovative plejeløsninger
  • simulationsbaseret træning af kirurger

 

Copenhagen Healthtech Cluster arbejder for at skabe innovative partnerskaber, innovative indkøbsprocesser, offentlig-private eksportinitiativer og for et verdensførende forsknings- og udviklingsmiljø, der kan trække udenlandske virksomheder og investeringer til Greater Copenhagen.

For yderligere information: cphhealthtech.com

Redaktør