Innovationsmiljøer

​I Region Hovedstaden findes der flere innovationsmiljøer på tværs af hospitalerne, som hver især arbejder systematisk med innovation inden for forskellige fagområder.

Kortlægning af eksister​​ende innovationsmiljøer​

I løbet af efteråret 2015 har regionen udarbejdet en kortlægning af de eksisterende innovationsmiljøer i regi af det midlertidige projekt, Vidensbrokernetværk. 

Kortlægningen viser, hvilke af regionens behandlingsmiljøer der er rustet til at arbejde med udvikling og test af nye løsninger.

Hent kortlægningen (pdf, åbner i nyt vindue)


Regionen arbejder på at udvikle et opdateret regionskort med alle innovationsmiljøer præsenteret. 

Yderligere overb​lik

​​På Center for Offentlig Innovations hjemmeside kan du få et overblik over udvalgte miljøer i Danmark som helhed og i Region Hovedstaden

På Inno-overblik.dk kan du få overblik over det danske erhvervsfremme- og innovationssystem

Redaktør