Innovationsrådgivning

​Innovationsteamets opgave er at udvikle gode rammer for innovation og understøtte innovationsmiljøer på hospitaler, Psykiatrien, Den Præhospitale Virksomhed, Apotek samt Den Sociale Virksomhed.

Udvikling af gode rammer for innovation:

Innovationsteamet arbejder for at få innovation på den politiske dagsorden, så innovationerne kan udvikles, implementeres og skaleres til gavn for en bedre patientbehandling og vækst i hovedstadsregionen.

 

Vi bidrager til:

 • Udvikling af regionens organisering omkring innovation, eksempelvis innovationspolitik, støttemuligheder, incitamentsstrukturer mv.
 • Understøttelse af en struktureret opsamling, implementering og skalering af innovation på tværs af enhederne i regionen
 • Udvikling af samarbejder med eksterne partnere og virksomheder indenfor innovationsområdet på tværs af regioner og landegrænser
 • Sikring af sammenhæng mellem regionens innovationsindsats og eksterne initiativer såsom Copenhagen Healthtech Cluster, Copenhagen Health Innovation og CACHET.

 

Understøttelse af innovationsmiljøer:

Innovationsteamet rådgiver og understøtter innovationsafdelinger i regionen indenfor: 

 • Udvikling af internt innovationssetup
 • Anvendelse af innovationsprocesser, -metoder og -værktøjer
 • Implementering og skalering af nye løsninger
 • Match-making med virksomheder med henblik på udvikling af nye løsninger inden for sundhedsinnovation
 • Planlægning og facilitering af udviklings- og testforløb

 

Innovationsteamet kan give indsigt i regionens strategi på området og rådgive omkring rammer for innovation. Vi indgår ikke i konkrete innovationsprojekter, men vi har en bred berøringsflade med både og kan hjælpe dig med at skabe kontakt til den rette samarbejdspartere – både internt og eksternt.

Det kan eksempelvis være kontakt til :

 • innovationsmiljøer i regionen
 • Stabsfunktioner der kan/skal inddrages for at sikre fremdrift i projektet
 • Universiteter og uddannelsesinstitutioner der kan bidrage med viden på området
 • Andre regioner og kommuner som relevante samarbejdspartnere
 • Eksterne organisationer som kan bidrage til projektet som væksthuse, Copenhagen Healthtech Cluster mv.
 • Virksomheder der arbejder indenfor feltet

 

Hvis du vil vide mere kan du kontakte innovationsteamet via stb-innovation@regionh.dk

Redaktør