Region H's satsning på innovation

Sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden står over for en række store udfordringer, der vil lægge pres på kvalitet og effektivitet på hospitalerne og i psykiatrien. Derfor er der et stort potentiale i at udvikle nye innovative løsninger på produkter og services.

Region Hovedstaden sætter ind på en lang række områder, med konkrete tiltag og udvikling af en samlet innovationspolitik for sundhedsvæsenet. Det vil skabe fremtidssikret udvikling, mere kvalitet og større effektivitet i sundhedsvæsenet, og give regionens virksomheder en konkurrencefordel på det globale marked.

Innovation i hospitalsbyggerierne 
Region Hovedstaden har etableret én indgang for erhvervslivet til byggeorganisationen for offentlig-private innovationssamarbejder (OPI) i tilknytning til Region Hovedstadens kvalitetsfondsbyggerier. 

 

Offentlig-Privat I​nnovationssa​marbejde
Region Hovedstaden har lanceret én indgang for medico, som hjælper virksomheder med at få overblik over samarbejdsmuligheder og skabe kontakt til de rette specialister og kliniske afdelinger.


Innovationspolitik for Region Hovedstaden
Region Hovedstaden har udarbejdet en innovationspolitik for sundhedsvæsnet, der skal udvikle fælles rammer og mål for en markant innovationsindsats på tværs af organisationen. 

 

Partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation
​Region Hovedstaden er gået sammen med Markedsmodningsfonden, de fire andre regioner og Sundhedsministeriet om oprettelsen af et partnerskab, der skal bidrage til realisering af de kommende års hospitalsbyggeriers erhvervsmæssige potentiale.​

Redaktør