Innovationsnetværk

Ansatte med særlig interesse for innovation har etableret sig i et netværk for styrke deres innovationskompetencer og sikre øget videndeling på tværs af hospitaler, koncerncentre og regionens virksomheder​

I netværket er der mulighed for at sparre og dele viden med andre innovatører fra regionen, så vi kan blive endnu bedre til at implementere nye og nyttige løsninger.

​Formålet​​​ med netværket er, at:

  • Styrke udvikling, implementering og skalering af innovationer
  • Sikre en meningsfuld koordinering af innovationsinitiativer og -erfaringer
  • Understøtte faglig udvikling og videndeling
  • Etablere tværgående innovationssamarbejder

Forskning og Innovation - et st​​ategisk indsatsområde

Som et led i arbejdet med den overordnede strategi Fokus og Forenkling er der netop vedtaget et nyt indsatsområde - Forskning og Innovation. Indsatsen skal bl.a. styrke implementering og skalering af innovation i Region Hovedstaden og i forlængelse heraf etableres innovationsnetværket, der skal understøtte dette samt sikre koordinering og vidensdeling på tværs af regionen. 


​Yderligere inf​ormation​

Hvis du vil vide mere om innovationsnetværket eller ønsker at deltage, så kontakt Eva Jacobsen på eva.jacobsen@regionh.dk

Redaktør