Metoder til innovativ udvikling

Region Hovedstaden har lavet en innovationsguide, som giver dig en række metoder til at udvikle nye og bedre løsninger gennem en behovsdrevet tilgang

​Innovati​​​o​​nsmodellen

Innovationsguiden er bygget op omkring  Regions Hovedstadens inn​vationsmodel og kan understøtte dig, der ønsker at arbejde systematisk med innovation og brugerinddragelse i udviklingen af nye løsninger.​Metoder og skabeloner til gennemførelse af faserne

Hver enkelt fase er essentiel i innovationsprocessen og øger sandsynligheden for at skabe ny værdi i en organisation. Som støtte til at gennemføre faserne, er der under hver fase en række metoder og skabeloner:

Fase 1 - overordne​de udfordringer​

​I fase 1 defineres projektets strategiske retning og afstemmes med alle projektdeltagere. 

Rammer, emner, interessenter og mål for innovationsprojektet kortlægges og herigennem skabes et overblik over forventninger og ansvarsfordeling

Relevante metoder i fase 1:​

Fas​​​e 2 - behov og muligheder

I fase 2 skabes en større forståelse for udfordringerne gennem analyser af arbejdsgange, relationer, samarbejde og patientforløb.

Målet i fase 2 er at afdække erkendte og ikke-erkendte behov for brugerne.
Det ønskes ligeledes at få et overblik over lignede projekter og identificere State of the Art på verdensplan for at bygge videre på allerede eksisterende erfaringer. 

Relevante metoder i fase 2:​​​

Fase 3 - i​dé og konceptudvikling

​I fase 3 er formålet at generere idéer for derefter at udvikle konkrete løsningsforslag til de identificerede problemer og behov fra fase 2.

Det er vigtigt at indlede fasen med en åben tilgang, hvorefter man senere kan begynde at snævre ind. Idégenereringen bør udføres i tæt samarbejde med brugerne for at sikre, at de opfylder deres behov. 

Relevante metoder i fase 3:

Fase 4 - prototype og test

​En række udvalgte koncepter detaljeres og videreudvikles til prototyper.
Disse testes i tæt samarbejde med brugerne og andre relevante aktører. Det gøres i rammer, der er så tæt på virkeligheden som muligt gennem udvalgte scenarier. 

Fasen afrundes med en evaluering af testen, der vurderer, om det er nødvendigt at udvikle yderligere idéer. 

Relevante metoder i fase 4 :
På baggrund af projektets resultater udarbejdes en plan for, hvordan de nyudviklede koncepter føres videre i praksis.​​​​ Den tilpassede løsning rulles ud i dialog med brugerne.

Relevante metoder i fase 5:
Redaktør