​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Greater Copenhagen EU Office

​Greater Copenhagen EU Office hjælper bl.a. med at søge EU-midler, at få indflydelse på EU-politik og bidrager til, at Østdanmark bliver et knudepunkt for livskvalitet, innovation og vækst. 

​Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde Universitet og de 46 kommuner i begge regioner har et fælles EU-kontor i Bruxelles under navnet Greater Copenhagen EU Office.

De tematiske fokusområder for arbejdet er bl.a. klimatilpasning, cirkulær økonomi, sundhed, digitale teknologier, mobilitet og transport.  

​​​Greater Copenhagen EU Office - services til ejerkredsen:

  • Information om EU-fonde
  • EU-netværk og partnerskabssøgning
  • Projektansøgninger 
  • Kompetenceudvikling
  • Strategisk rådgivning
  • Fælles interessevaretagelse 
  • Indflydelse på EU-politik
  • Øge regionens synlighed internationalt

 ​Vil du vide mere:​

Læs mere hjemmesiden for Greater Copenhagen EU Office

Læs mere om den Regional​e Udviklingsstrategi


Redaktør