​​​​​​​​​​​​​

Greater Copenhagen

Greater Copenhagen-samarbejdet er et politisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige, hvor vi står sammen om at fremme bæredygtig vækst og udvikling i metropolregionen.

​En større og stærkere metropol

Greater Copenhagen er en metropol med over 4,4 mio. indbyggere. Samarbejde er nøglen til udvikling og innovation for Greater Copenhagens 85 kommuner og 4 regioner. Vi øger samarbejde mellem vores medlemmer og vi skaber alliancer med vidensorganisationer, virksomheder og offentlige institutioner, regionalt og internationalt.​ Det giver en volumen, som gør, at metropolen for alvor kan konkurrere med andre metropolregioner, 
eksempelvis Amsterdam og Hamborg.

Greater Copenhagen har et fælles arbejdsmarked og folk rejser på tværs af grænser mellem regioner, kommuner og lande for at arbejde, uddanne sig og skabe relationer.

Vi har høj livskvalitet, højtuddannede borgere og mange styrker inden for fx grønne løsninger. Det skal vi kendes for internationalt. Vi vil nedbryde grænserne mellem kommuner, regioner og lande og skabe et samarbejde, hvor vi trækker i samme retning og bruger midlerne til udvikling bedst muligt, så der skabes bæredygtig vækst og flere job.

 ​​Vil du vide mere?

På ​Greater Copenhagens hjemmeside kan du læse mere om Greater Copenhagen-samarbejdet, parterne og de konkrete initiativer vi har taget for at fremme bæredygtig vækst og udvikling f.eks. indenfor trafik, arbejdsmarked og grønne løsninger.

Læs mere om internationalisering i den regionale udviklingsstrategi. ​


Redaktør