​​​​​​​​​​​​​​​

INTERREG Øresund-Kategat-Skagerrak

​INTERREG-programmerne er den Europæiske Unions grænseoverskridende samarbejdsprogrammer finansieret gennem den Europæiske Regionale Udviklingsfond. Programmerne skal bl.a. øge samarbejdet om nye løsninger inden for regional udvikling på tværs af landegrænser. ​

​Region Hovedstaden deltager i det grænseoverskridende Interreg Øresund – Kattegat – Skagerrak program, der støtter udviklingsprojekter mellem Danmark, Sverige og Norge, med deltagelse af i alt 11 danske, svenske og norske regioner.

I programperioden 2021-2027 er der afsat 140 mio. euro i Interreg ØKS-programmet, hvor der kan søges støtte indenfor fire politiske prioriteter:

  • Innovation og entreprenørskab
  • Grøn omstilling
  • Transport og mobilitet
  • Grænseløst arbejdsmarked

​​Vil du vide mere:​

Læs mere om Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak på deres hjemmeside.

Læs mere om internationalisering i den regionale udviklingsstrategi.

Redaktør