​​​​​​​​​​​​

STRING

​STRING (Southwestern Baltic Sea Trans Regional Inventing New Geography) er et politisk samarbejde mellem 13 regionale aktører i Norge, Syd- og Vestsverige, Danmark og Nordtyskland. 

​​Samarbejde fra Oslo til Hamborg

​STRING er et grænseoverskridende politisk samarbejde, som omfatter 38 regioner og fem store byer i

Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. Udgangspunktet for samarbejdet er Femern-forbindelsen, som -

når forbindelsen står klar - vil binde hele regionen sammen, når transporttiden København - Hamborg mindskes til 2 1/2 time.

Region Hovedstaden arbejder sammen med øvrige parter om at udvikle den grænseoverskridende transport-korridor fra Oslo til Hamborg til en grøn og bæredygtig megaregion, der skaber vækst og tiltrækker grønne investeringer og kvalificeret arbejdskraft

Til dette formål udarbejder STRING analyser, bl.a. i samarbejde med OECD, politiske anbefalinger og igangsætter konkrete projekter relateret til grøn omstilling og etableringen af en transportkorridor fra Oslo til Hamborg.

​Vil du vide mere:​​

Læs mere om samarbejdet på STRING's hjemmeside.

Læs mere om internationalisering i den regionale udviklingsstrateg.


Redaktør