Indsatser på det medicinske område

​Læs om de visioner regionens politikere har for styrkelse af det medicinske område, herunder hvordan vi arbejder med tiltrækkelse og fastholdelse af medicinske sygeplejersker, bl.a. ved målrettet kompetenceudvikling og  fokus på karrieremuligheder.

Udfordringer i tiltrækning og fastholdelse

Flere medicinske afdelinger oplever udfordringer i forhold til at tiltrække og fastholde erfarne sygeplejersker. Det betyder, at afdelingerne ofte skal oplære nye sygeplejersker, hvilket igen presser de i forvejen travle afdelinger.

Vi styrker kompetencer og muligheder

Derfor vil Region Hovedstaden, på baggrund af en kortlægning af det medicinske område i 2016, skabe flere kompetenceudviklingsmuligheder til såvel nyuddannede som erfarne sygeplejersker. Der er igangsat en række målrettede indsatser med henblik på at styrke fagligheden på de medicinske afdelinger.

Eksempler på indsatser:

  • Udvikling af forløb inden for særlige fokusområder for nøglepersoner
  • Udvikling af forløb med fokus på den multisyge patient
  • Udvikling af specialerettet efter- og videreuddannelse med fokus på kritiske og komplekse patientforløb
  • Styrkelse af forsknings- og læringsmiljøer i klinikken

Læs pressemeddelelse om indsatsen her


Redaktør