Værd at vide om oplæring og faglighed

Hvis du er nysgerrig på, hvordan du bliver klædt på til at varetage opgaven med telefonvisitation, kan du herunder læse om vores 6 ugers introduktion og om kollegasparring.

Dit introduktionsprogram

Når du starter på Akuttelefonen 1813 gennemgår du et grundigt 6 ugers introduktionsforløb hos en udviklingskonsulent. Din introduktion vil være en kombination af tavleundervisning, workshops og sidemandsoplæring.

Du vil blandt andet få:

  • Oplæring i at skabe en bevidst, struktureret og målrettet samtale, hvor borgeren oplever at være mødt, hørt og forstået.
  • Kompetencer til at anvende professionel, anerkendende og empatisk spørgeteknik.
  • Kompetencer til at kunne vurdere behovet for faglig ydelse og rette visitering til det videre forløb.

Løbende opfølgning

Efter din introduktion er du klar til at modtage egne opkald og træffe selvstændige vurderinger i løbet af din arbejdsdag. Vores medarbejdere oplever, at være klædt rigtig godt på til at varetage visitationsopgaven, og der er efter introduktionsforløbet løbende opfølgning.

Kollegasparring

På Akuttelefonen 1813 arbejder du sammen med erfarne sygeplejersker og speciallæger, som du altid kan rådføre med i løbet af din arbejdsdag. Der er mulighed og tid til kollegasparring, hvor vi kan styrke hinandens kompetencer, viden og faglighed til fordel for borgeren.


Redaktør