Jobrotation

​Hvis du er ledig, har du mulighed for at blive vikar eller løntilskudsansat, mens en fastansat medarbejder​ uddanner sig i arbejdstiden

Krav og former for jobrotatio​n

Et jobrotationsforløb hos en offentlig arbejdsgiver må kun vare 6 måneder og du skal have været ledig i 6 måneder for at komme i betragtning. Der findes to former for jobrotation; jobrotation med vikaransættelse og  jobrotation med løntilskudsordningen.

Jobrotation ​med vikaransættelse

Her ansættes du som vikar for en fastansat medarbejder, der er under uddannelse. Du skal have været ledig i 6 måneder og ansættes på almindelige overenskomstmæssige vilkår – dog højst i 6 måneder.

Jobration ​med løntilskudsordningen

Her ansættes du i løntilskud som erstatning for den medarbejder, der er på uddannelse. Du får udbetalt løn svarende til dagpengesatsen og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Læs mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Redaktør