Patienternes liv står i centrum for alt

Selvom det selvfølgelig er særligt at være på en psykiatrisk afdeling med høje hegn, låste vinduer og koder på dørene, så gør vi alt, hvad vi kan for at skabe en normal hverdag for vores patienter, fortæller afdelingssygeplejersken Anja.​​

Anja Juul Andersen, afdelingssygeplejerske, Region Hovedstadens Psykiatri 

​Stræber efter en almindelig hverdag

De patienter, der indlægges på det intensive døgnafsnit med forskellige psykiske sygdomme, har akut brug for støtte og behandling 24 timer i døgnet. Det er der ikke nogen tvivl om. Og mange er så alvorligt syge, når de ankommer, at de ville være til fare for bå​de sig selv og andre, hvis ikke vi var her til at tage hånd om dem. Samtidig er det jo sådan, at når de er blevet helbredt, eller når deres sygdom er velbehandlet, så skal de tilbage og genoptage deres hverdag. Den hverdag prøver vi så vidt muligt at nærme os her og støtte op omkring.

Vi møder patienterne som mennesker

For at patienterne kan få hånd om deres sygdom, skal de opleve, at her er trygt, roligt og tillidsvækkende. Derfor bruger vi ikke kitler. Vi har ikke sterile hospitalsstuer. Og vi har heller ikke opsat en masse regler, som patienterne skal indordne si​g under. For dem har de jo heller ikke, når de kommer hjem hos sig selv. Tværtimod møder vi dem som individer, med de forskellige behov, ønsker og interesser, som de har. Det er selvfølgelig udfordrende. Men det er også meget tilfredsstillende.

Meningsfuldt arbejde giver stor jobglæde

Noget af det særlige ved psykiatrien er, at vi er så mange faggrupper, der er sammen om at hjælpe den enkelte patient. Når læger, sygeplejesker, social- og sundhedsassiste​nter, socialrådgivere og fysioterapeuter i fællesskab samarbejder med patienten, så kan vi lægge et helhedssyn. Og komme hele vejen rundt og gøre det, der skal til, for at patienten kan få det bedre. Det er rigtigt tilfredsstillende. For vi mærker jo, hvordan vi sammen kan gøre en kæmpe forskel i patientens liv. Jeg tror, det er derfor, folk herude elsker at komme på arbejde. Og derfor sygefraværet blandt medarbejderne nærmest er ikke-eksisterende. 

Noget mange kolleger ikke ved om mig

Inden jeg startede på syg​eplejestudiet, rejste jeg et år rundt i det sydlige Afrika med rygsæk. Det var et år fyldt med fantastiske mennesker, kultur og oplevelser. 

Redaktør