Værdier, medindflydelse og trivsel

​I CIMT arbejder vi aktivt med regionens lederskabsprisme og med værdierne tillid, åbenhed, helhedssyn og professionalisme. Vi vil mere ledelse og mindre styring og forventer, at medarbejderne bidrager aktivt til at skabe en atraktiv arbejdsplads i udvikling. 


Vores værdier

I CIMT arbejder vi aktivt med regionens lederskabsprisme og visionen om, at mindre styring og mere ledelse bidrager til bedre opgaveløsninger og højere trivsel.

Regionens lederskabsprisme bygger på de fire værdier: tillid, åbenhed, helhedssyn og professionalisme.  De værdier udgør også rammen for det forpligtende arbejdsfællesskab, du bliver en del af hos os. Vi tror således på de gode intentioner, på mod og på vores evne til at samarbejde. 

Som ansat i CIMT forventes det, at vi alle bidrager til, at vi er en attraktiv arbejdsplads i udvikling.


MED-samarbejde og medarbejderpolitik

Region Hovedstaden har vedtaget en MED-aftale, der sikrer, at medarbejderne høres og har medindflydelse.

I MED-udvalgene samarbejder ledelses- og medarbejderrepræsentanter om opgaver omkring arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Både på lokalt plan (i LMU), på tværs af alle koncerncentrene (i VMU) og på regionalt plan (i RMU). 

Du kan læse mere om MED-samarbejdet på siden Samarbejdsorganisation

Regionen har desuden fælles politikker for personale- og arbejdsmiljøområdet, som du kan læse mere om på siden Medarbejderpolitik.


Arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø

I CIMT har vi halvårlige trivselsmålinger. De bliver drøftet i vores LMU og i de enkelte sektioner.

Vi arbejder aktivt med både trivselsmålinger og arbejdspladsvurderinger, fordi de fortæller noget om, hvad der rør sig i vores organisation, og hvad vi fremadrettet skal arbejde med.

Trivselsmålingerne bruges derved konstruktivt i det organisatoriske udviklingsarbejde og til at drøfte det fremadrettede arbejdsmiljø.
Redaktør