Lederskabsprisme

Med afsæt i Region Hovedstadens lederskabsprisme har vi i CIMT fokus på mere ledelse og mindre styring.

Lederskabsprisme Værdier der frisætter lederskab - det handler om liv Mindre styring og mindre ledelse. TIllid • Mindre Hierarki • Mindre Kontrol • Ansvar med rådgivende processer Professionalisme  • Tværfaglighed • Kvalitet • Høje Fælles faglige Standarder Helhedssyn • Klare mål og rammer • Sammenhæng ofr borger og patienter • Ansvar for helheden Åbenhed • Gennemskuelighed • Feedback og kritik • Personligt kald

Mindre styring og mere ledelse

I CIMT arbejder vi aktivt med regionens lederskabsprisme, der har fokus på mere ledelse og mindre styring for at frisætte lederskabet for medarbejdere og ledere. 

Lederskabsprismen udgør en fælles retning for alle i regionen og bygger på 4 værdier: Tillid, åbenhed, helhedssyn og professionalisme. 

De 4 værdier understøttes af en værdibaseret medarbejderpolitik, som underbygger vores værdibårne adfærd og dialog fremfor regler. Vi tror således på de gode intentioner, på mod og på vores evne til at samarbejde.

Redaktør