Direktion

Direktionen i Center for IT og Medicoteknologi, CIMT.

Hvem er vi?

Direktionen udgøres af direktør Torben Dalgaard og vicedirektørerne Mette Harbo, Thomas Braa Andersen og Carsten Nørgaard. Du kan se hvilke enheder, hvert direktionsmedlem har ledelsesansvar for, under billederne i boksen til højre.

Vores opgave

Sundhedsteknologi og digitalisering spiller en voksende rolle i udviklingen af effektiv forebyggelse, behandling og forskning. 

Direktion står i spidsen for at sikre, at de rigtige digitale og sundhedsteknologiske løsninger udvikles i tæt samspil med hospitaler, leverandører og andre samarbejdspartnere på regionalt, nationalt og internationalt plan. Du kan læse mere om CIMT's ambitioner på siden Mission og vision.

Partnerskab med hospitalerne

Direktion har sammen med CIMT's øvrige ledelse sat en spændende transformation af CIMT i gang med ambitionen om at styrke CIMT's partnerskab med hospitalerne.


Den ambition understøttes af en ny og forenklet beslutningsstruktur med to beslutningsfora - Digital Styregruppe og Digital Sundhed Øst - og hvor det i høj grad er hospitalerne, der sidder for bordenden, når prioriteringen og udviklingen af sundhedsteknologi og digitalisering besluttes.

Digital Sundhed Øst arbejder Region Hovedstaden og Region Sjælland sammen om digitalisering; særligt udviklingen af Sundhedsplatformen. Udviklingsarbejdet er inddelt i fokusområder, som hospitalerne står i spidsen for. CIMT understøtter udviklingsarbejdet og arbejder i øget grad agilt sammen med klinikken om løsningerne.

Digital Styregruppe driftes og besluttes Region Hovedstadens øvrige it- og sundhedsteknologiportefølje. Den er inddelt i domæner, hvor hospitalerne sidder for bordenden med CIMT som domænepartnere. Du kan læse mere på om beslutningsstrukturen på siderne Digital Styregruppe (DS) og Digital Sundhed Øst


Endelig kræver partnerskabet, at brugeren møder ét samlet CIMT med en velfungerende drift, support og helpdesk-service, samt et CIMT med øget leveringshastighed og kvalitet.


Redaktør