​​

Infrastruktur

Enheden for Infrastruktur består af sektionerne Netværk og Telefoni, Klientplatforme, Servere & Databaser, Data & Middleware og Operationel Sikkerhed.

Hvem er vi?

Vi brænder for at vedligeholde og udvikle regionens it-infrastruktur, så den understøtter patientbehandling og digitalisering af hospitalerne.

Vi er netop nu på en spændende forandringsrejse, hvor vi har sat et ambitiøst mål for fremtiden og for den værdiskabelse, vi ønsker at levere til hospitalerne:

Vores vision er, at infrastruktur, i CIMT's partnerskab med hospitalerne, skal være en relevant leverandør af værdiskabende, stabil og sikker it-infrastruktur med effektive leverancer og professionel adfærd. 

Vores opgave

Vores kerneopgave er at levere en stabil og sikker it-infrastruktur 24/7, der understøtter og skaber værdi for hospitalerne. 

It-infrastrukturen er grundforudsætningen for, at klinikernes systemer og udstyr fungerer. Den er billedlig talt hospitalernes it-motorvej, der skaber fundamentet for, at deres it kører så gnidningsløst som muligt, og som understøtter mange forskellige produkter, systemer og samarbejder. 

Vi er derfor også stolte af den konsolidering af regionens it-infrastruktur, som vi har gennemført siden 2012, hvor hospitalernes it-infrastruktur blev samlet i CIMT, for at sikre en stabil, sikker og samlet it-infrastruktur på tværs af regionens hospitaler, virksomheder og centre.   

Gennemførslen af  konsolideringen betyder, at vi nu kan løfte ambitionsniveauet for Region Hovedstadens it-infrastruktur og skabe endnu mere værdi for hospitalerne. Redaktør