SP Anvendelse

​Enheden for SP Anvendelse består af sektionerne Forberedelse & Involvering, SP Anvendelse RH & BOH, SP Anvendelse HGH & NOH og SP Anvendelse AHH, BFH & RHP.

Hvem er vi?

Vores fælles mission i de tre SP-enheder er at understøtte, supportere og udvikle Sundhedsplatformen. Et stort og komplekst it-system, der anvendes af alle klinikere på de to østdanske regioners hospitaler og sygehuse samt mange af vores borgere og patienter i form af MinSP.

Sundhedsplatformen er klinikernes primære digitale værktøj og omdrejningspunkt for hospitalernes og sygehusenes fortsatte digitalisering. En digitalisering, der besluttes og drives af klinikerne selv gennem udpegede SP-fokusområder. Fx udviklingen af en enklere brugergrænseflade for lægerne, bedre adgang til systemets data og understøttelse af øget patientinddragelse. 

For bedst muligt at kunne understøtte klinikernes beslutninger, har vi organiseret os omkring 7 udvalgte SP-fokusområder - og flytter og udvikler os i det hele taget i takt med, hvad der efterspørges af klinikken. 

Vores opgave

Vi er ca. 300 medarbejdere i CIMT, der arbejder med udvikling, support og forvaltning af Sundhedsplatformen. 

Vi varetager udviklingen af Sundhedsplatformen 'end to end' - det vil sige fra et behov analyseres til løsningen udvikles, implementeres, driftes og supporteres. Hos os er der derfor gode muligheder for at komme til at arbejde med mange forskellige aspekter og dele af Sundhedsplatformen. 

Vi har i forbindelse med SP-fokusområderne omstillet os til at arbejde med agil udvikling, inspireret af SAFe-rammeværket med 6 udvalgte agile tog/Agile Release Trains (ART), der hører hjemme under hvert sit fokusområde. 

Hver ART består af 40-70 medarbejdere, der er organiseret i teams hvor leverancerne udføres i tæt samarbejde med klinikken, der sidder for bordenden og prioriterer. 

Vi har derved opbygget et stærkt partnerskab med hospitalerne og klinikere, der agerer som både Business Owners, Product Managers og Product Owners. Det sikrer, at leverancer er efterspurgte – og dermed værdiskabende

 

Teksterne om tre SP-enheder – SP Anvendelse, SP System og SP Patient – er ens. Det er de, fordi de tre enheder deler en fælles mission, og fordi de arbejder sammen på tværs af enhederne. Ikke mindst i form af agile teams under SP-fokusområderne.
Redaktør