Stab

​​​​Enheden for Stab består af sektionen Sekretariat samt Team Transformation

Hvem er vi?

CIMT er hospitalernes digitale partner, hvor teknologi, sundhedsvidenskab, patientbehandling og sundhedspolitik bindes sammen. 

I Stab er vi omdrejningspunkt og bindeled mellem de mange forskellige fagligheder og beslutningstagere. Vores mål er at yde service i topklasse ved professionelt og effektivt at understøtte de gode beslutninger, der træffes i vores direktion, i vores ledelsesgruppe og i de regionale fora for digitalisering. 

Det er et spændende og givtigt arbejde, fordi de gode beslutninger handler om digitale løsninger på sundhedsområdet – og dermed handler om liv. 

I Stab rykker vi også stadig tættere på samarbejdet med klinikken og binder den digitale udvikling sammen. Og vi er stolte af, at CIMT i stigende grad anerkendes som en partner for hospitalerne.

 

Vores opgave

Vi arbejder på tværs af professioner, organisationer og geografiske matrikler. Nøgleordene er organisatorisk sammenhængskraft og fremdrift.

Vores opgaver består bl.a. i at betjene de forskellige ledelsesfora i CIMT og beslutningstagere på tværs af regionen. Det gør vi gennem vores tre teams – Sekretariat, Kommunikation og Transformation – der arbejder tæt sammen.

Vi bistår bl.a. med at forberede og modne beslutninger og dagsordner, skabe overblik og producere kommunikation af høj kvalitet - både internt i organisationen og til omverdenen. Vi bidrager også til og driver den organisationsudvikling, der skal ledsage nye sundhedsteknologiske løsninger. For teknologi sjældent gør det i sig selv.

Det kræver planlægning, klare processer og formater og klar kommunikation. Det vil vi i Stab være kendt for at mestre. Vi vil samtidig kendes for vores hjælpsomhed og for ikke kun at formidle oppefra og ned, men også nedefra og op og i særdeleshed udefra og ind.Redaktør