Udvikling

Enheden for Udvikling består af sektionerne Projekter, Test & Kvalitet, It-arkitektur og Porteføljestyring.

Hvem er vi?

I Udvikling brænder vi for at udvikle og implementere teknologiske løsninger og systemer, der kommer patienterne og klinikerne til gode.

Vores vigtigste ambition er at betjene vores samarbejdspartnere på et fagligt højt niveau. Hvad enten det er på nationalt eller regionalt plan, hvor vores samarbejder spænder fra hospitaler og styregrupper til CIMT's direktion og de øvrige enheder i CIMT. 

Vores opgave

Vi beskæftiger os med de nyeste it- og sundhedsteknologier i samarbejde med professionelle og dygtige leverandører.

Vores rådgivning og leverancer til hospitalerne er afgørende for, at klinikerne i sidste ende får den funktionalitet, de gerne vil have, og at borgeren sikres en effektiv behandling. Det uanset om vi arbejder med it-arkitektur, teststyring eller projekt- og porteføljestyring.

Sammen med resten af CIMT er vi i gang med en spændende transformation, der betyder, at vi ift. Sundhedsplatformen primært arbejder agilt med udviklingsopgaverne. Det sker efter SAFe rammeværket og i tæt samarbejde med hospitalerne. 
Redaktør