Vision og mission - Center for Økonomi

Læs mere om vores vision, mission og vores tre indsatsområder.

VISION

Vi vil udfordre og være en analytisk drivkraft, så vi sammen skaber mest mulig sundhed for pengene. Det er vores vision, for vi tror på, at vi sammen kan skabe et sundhedsvæsen, der leverer mere for pengene end i dag.

 • Vi tror på, at vi sammen kan skabe et sundhedsvæsen, der leverer mere sundhed for pengene end i dag
 • Vi går analytisk til vores opgaveløsning og vil være blandt de stærkeste på analyseområdet
 • Vi tør udfordre tingenes tilstand og den måde regionen løser sine opgaver på
 • Vi byder ind med nye perspektiver og løsninger, der hvor vi mener, det kan give værdi for regionen og borgerne
 • Vi er er opsøgende på de nyeste tendenser og løsninger, der hvor vi mener, det kan give værdi for regionen og borgerne
 • Vi er opsøgende på de nyeste tendenser og løsninger inden for effektiv hospitalsdrift og hjælper med at udbrede dem
 • Vi sætter os ind i hospitalernes og borgernes virkelighed.

MISSION

Vi leverer og udvikler effektiv økonomistyring, data og indkøb. 

VORES TRE INDSATSOMRÅDER

Sammenhængende og samarbejdende

Vi tror på, at vi sammen kan skabe noget større og bedre, end vi kan hver for sig, og vi har hver især et ansvar for at det sker. Derfor stræber vi efter: 

 • At være nysgerrige på vores organisation og forstå, hvordan den hænger sammen
 • At bringe de rette kompetencer i spil hos os selv og i samarbejdet med andre
 • At have blik for, at den enkelte opgave hænger sammen med andre opgaver
 • At have indsigt i hospitalernes virkelighed, og at inddrage dem i rette tid og omfang.

Datadrevne og analytiske

Vi tror på, at vi, ved at arbejde mere datadrevet og analytisk, kan bidrage til at øge kvalitet og ressourceudnyttelse. Derfor stræber vi efter:

 • At arbejde datadrevet, langsigtet og strategisk i vores tilgang
 • At bruge data og analyse til at identificere trends og mønstre i den økonomiske og kapacitetsmæssige udvikling, så vi kan agere på forkant
 • At løfte regionens evne til at anvende data, så de skaber mest mulig værdi.

Proaktive og kommunikerende

Vi tror på, at vi kan blive en større drivkraft for udviklingen i koncernen ved at være tydelige og på forkant. Derfor stræber vi efter:

 • At definere og udmønte fælles rammer og principper ud fra hospitalernes behov – og håndhæve dem
 • At have en skarp profil udadtil og kommunikere klart og tydeligt – også om, hvad vi som center kan levere
 • At bringe vores viden aktivt i spil
 • At tage initiativ til nye værdiskabende løsninger.Redaktør