​​

Mo­bi­li­tet, In­nova­tion, Kli­ma og Ud­dan­nel­se

​Enheden arbejder tæt med kommuner, institutioner, organisationer og virksomheder om at udvikle regionen på de områder som Regionsrådet ønsker. Vi står for at udarbejde oplæg til den regionale udviklingsstrategi og for at udvikle projekter og samarbejder til at realisere den. Dette skal bl.a. bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål.​

I Mo­bi­li­tet, In­nova­tion, Kli­ma og Ud­dan­nel­se arbejder vi indenfor mobilitet med at fremme sammenhængende kollektiv trafik og omstillingen af grøn transport i hovedstadsregionen ved at videreformidle viden og erfaringer, igangsætte projekter, indgå partnerskaber og etablere netværk.

På Uddannelsesområdet arbejder vi bl.a. med lovbundende opgaver. Dette indebærer fx placering af nye uddannelsessteder for hhv. erhvervsuddannelsernes grundforløb og de gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx). Regionen står ligeledes for fordelingen af ansøgerne på de gymnasiale uddannelser. Foruden de lovbundende opgaver arbejder vi for at øge andelen af en ungdomsårgang der vælger en erhvervsuddannelse.

Enheden arbejder også med klima. Dette kommer bl.a. til udtryk i arbejdet med energiomstilling, klimatilpasning og cirkulær økonomi. Der samarbejdes med kommuner, videninstitutioner, interesseorganisationer mv. for sammen at skabe løsninger, der sikrer en effektiv omstilling og tilpasning til de miljø- og klimaudfordringer, som regionen står overfor.​​

Redaktør