Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsenet

Se kontaktinformationen for Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsenet

Enheden ledes af enhedschef Nadja Ausker og sektionschef Perle Darsø.

Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsenet består af cirka 35 engagerede medarbejdere. Vores opgaveportefølje består blandt andet af opgaver relateret til det nationale kvalitetsprogram, patientsikkerhedsområdet, medicinområdet, hygiejneområdet, kliniske vejledninger, kvalitetsdatabaser mv. Vi understøtter kvalitetsarbejdet på regionens hospitaler i samarbejde med regionens IT-organisation, de sundhedsfaglige (speciale)råd, andre administrative enheder, koncerndirektionen og de politiske udvalg. Desuden arbejder vi med udvikling af kvaliteten i praksissektoren. Ligesom vi indgår i fællesregionale og nationale samarbejder. En hovedopgave er således at facilitere arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed i regionen og skabe beslutningsgrundlag til gavn for det samlede sundhedsvæsen.

Opgaver

  • Styrke arbejdet med kliniske kvalitetsdatabaser og understøtte arbejdet med patient-reported outcome (PRO)  
  • Understøtte regionens dokumentstyringssystem og udarbejdelse af regionale og tværregionale vejledninger (VIP)
  • Understøtte arbejdet med det Nationale Kvalitetsprogram herunder lærings- og kvalitetsteams (LKT)
  • Understøtte patientsikkerhedsarbejdet i forhold til Sundhedsplatformen
  • Sekretariatsbetjene regionale komiteer (hygiejne-, ernærings- og hjertestopkomiteen).
  • Sekretariatsbetjene Medicinområdet – både den regionale task force og det tværregionale Forum for Koordination af Medicin
  • Understøtte kvalitetsforbedring i praksissektoren 
  • Fremme kvalitetsudvikling og efteruddannelse i almen praksis gennem konsulentordningen Kvalitet i almen praksis Hovedstaden (KAP-H)
  • Understøtte det regionale arbejde med patientsikkerhed, herunder utilsigtede hændelser.
  • Være risikomanager for praksissektoren, udføre den regionale risikomanagerfunktion og drive risikomanagernetværket. 
Oversigt over enheden


Nadja Ausker

Enhedschef for Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet
Tlf: 21 18 06 85
Skriv til Nadja Ausker  


Perle Darsø

Sektionschef for Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet
Tlf: 24 47 56 68
Skriv til Perle Darsø  Redaktør