​​​​​​

Videncenter for Telesundhed

Videncenter for Telesundheds funktioner og kontaktinformation

Videncenter for Telesundhed arbejder for at fremme anvendelsen af telemedicin og skabe fokus på telemedicin i Region Hovedstaden.

Målsætningen er forankret i følgende områder:
  • Videndeler
  • Understøtter initiativer
  • Samarbejder på tværs
  • Bidrager til forskning og innovation
  • Inddrager patientens perspektiv
  • Synliggør telemedicin.

Videncenter for Telesundhed er organisatorisk placeret i Enh​ed for Det Nære Sundhedsvæsen – Center for Sundhed

Medarbejdere i Videncenter for Telesundhed

Helle Hilding-Nørkjær
Sektionschef
Telefon: 23 23 56 4​2
Skriv til Helle Hilding-Nørkjær

Judith Lørup Rindum
Faglig Leder 
Telefon: 30 35 82 07
Skriv til Judith Lørup Rindum

Allan Green
Chefkonsulent
Telefon: 25 88 48 47
Skriv til Allan Green

Annette Lyneborg Nielsen
Chefkonsulent
Telefon: 26 73 89 80
Skriv til Annette Lyneborg Nielsen

Jan Lindblom 
Specialkonsulent
Telefon: 29 66 49 90
Skriv til Jan Lindblom

Redaktør