​​​​​

Hospitalslogistik

​Hospitalslogistik er en af tre enheder i Center for Ejendomme med ansvar for regionens logistik- og forsyningsopgaver.

Denne enhed arbejder med at styrke logistikindsatsen på tværs i regionen, i byggerier og ombygninger, og i forhold til det nære sundhedsvæsen, der er et vigtigt fokus.

Vi udvikler fælles koncernløsninger og skaber en sammenhængende og transparent forsyningskæde i både byggeri og drift, der skal frigive ressourcer til det sundhedsfaglige personales pleje af patienterne. 

​Vi fokuserer på standardisering, automatisering og systemunderstøttelse, som sikrer effektive arbejdsprocesser. Ved at bringe logistikken tidligt ind i byggerierne, skaber vi en endnu tættere sammenhæng mellem vision og praktisk udførelse og styrker erfaringsudveksling mellem projekterne på hospitalerne og den daglige drift.

Redaktør