​​​

Supply Chain

Supply Chain er en af tre enheder i Center for Ejendomme med ansvar for regionens logistik- og forsyningsopgaver. ​I denne enhed er regionens lageraktiviteter samlet ét sted, og hovedopgaven er at varetage lager- og logistikaktiviteter, der skal sikre en robust forsyningssikkerhed for både Region Hovedstadens eget centrallager, samt det nationale og det europæiske beredskabslager.

Vi driver omkostningseffektive lagre og distributionscentre, som sikrer et effektivt flow af varer fra lager til modtager. I enheden er vi også logistisk bindeled mellem leverandører og producenter af varer til det nationale beredskabslager samt øvrige regioner og kommuner, som vil modtage leverancer herfra. Redaktør