Energiomstilling

Energiomstilling går ud på at udskifte CO2-udledende fossile energikilder som kul, olie og naturgas i energisystemet med vedvarende energikilder som vind og sol, så vi fortsat kan få strøm i stikkontakten, varme i boligen og transportere os fra A til B – uden at bidrage til klimaforandringerne.