Energi på Tværs

​Omstillingen til et fossilfrit energisystem i 2050 kræver, at der tænkes i nye løsninger og nye samarbejder.

En fælles strategisk energiplan skal sikre, at hovedstadsregionen bliver verdens første metropolregion med et fossiltfrit energi- og transportsystem.
Foto: Colourbox

Fælles energivision

I april 2015 vedtog Region Hovedstaden, de 29 kommuner og forsyningsselskaberne i hovedstadsregionen en fælles energivision.  Gennem projektet 'Energi på Tværs' og med støtte fra Energistyrelsen blev grundstenene lagt for en fælles retning for et sammenhængende energi- og transportsystem baseret på vedvarende energi.

Visionen er:

"Hovedstadsregionen skal være en førende region inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i 2050."

Visionen danner ramme for vigtige politiske beslutninger om milliardstore investeringer i et fremtidigt fossilfrit energisystem.  En fælles strategisk energiplan skal fungere som udgangspunkt for kommunernes egne strategiske energiplaner. Med udgangspunkt i samarbejde mellem forsyningsselskaber og kommuner foreslår projektet 'Energi på Tværs' aktiviteter mod en fossilfri energifremtid.

Gennem Energi på Tværs får kommunerne en række værktøjer, der viser vejen mod et fremtidigt energisystem. Omkring 90 personer fra kommuner og energiselskaber deltager i arbejdet.

'Energi på Tværs 2' vil sikre, at region, kommuner og forsyningsselskaber i 2018 står med en fælles strategisk energiplan og et overblik over forventede investeringer. 

Link til Energi på Tværs

Redaktør