Energiomstilling

​Region Hovedstaden og kommunerne i hovedstadsregionen er enige om en fælles energivision og omstilling til vedvarende energi. Visionen er, at el- og varmeforsyningen er fossilfri i 2035, og at transportsektoren er fossilfri i 2050.