Energiomstilling

Region Hovedstaden arbejder for fremtidens integrerede og intelligente energisystem i hovedstadsregionen - på tværs af sektorer og kommunegrænser. I samarbejde med kommunale, regionale og nationale partnere er vores mål en fossilfri el- og varmesektor i 2035 og en fossilfri transportsektor i 2050 i regionen.