Sådan arbejder vi med energiomstilling

​Målet er at hovedstadsregionen skal være en førende region inden for grøn omstilling og vækst. Omstillingen til et fossilfrit energisystem i 2050 kræver, at der tænkes i nye løsninger og nye former for samarbejde.

Energiomstilling er en vigtig indsats i at nå målet om en fossilfri region i 2050. Foto: Colourbox

​Den regionale vækst og udviklingsstrategi sætter rammen

Omstilling til fossilfrihed i 2050 og reduktion af CO2-udledningen er indsatser i Region Hovedstadens regionale vækst og udviklingsstrategi. 

Energi- og transportsystemet står for en stor del af CO2-udledningen. Der skal investeres målrettet for at nedbringe CO2-udledningen på et økonomisk bæredygtigt grundlag og omstillingen skal bygge på de teknisk og økonomisk mest hensigtsmæssige løsninger. Det kræver, at der tænkes i nye løsninger og former for samarbejder.

Læs her: 

Partnerskaber om energiomstilling

Sammen med kommuner, forsyninger, videninstitutioner og virksomheder igangsætter og støtter Region Hovedstaden en række initiativer om energiomstilling og reduktion af CO2-udledningen som vækstdriver, der bidrager til at nå målet om en fossilfri region i 2050.

Læse mere om initiativerne på:

Læs derudover:

Redaktør