Nordkystens fremtid

​Nordkystens fremtid er et klimatilpasningsprojekt, der skal føre til en samlet, robust sikring af Nordsjællands kyst. Projektet skal belyse forskellige aspekter ved kystsikring af Nordkysten og udarbejde en betalingsmodel for et kommende anlægsprojekt.

​Livredderhus i vand under stormen Bodil i 2013. Foto: Søren Agerlund

​På Sjællands nordkyst er store værdier (ejendomme, anlæg, natur) truet af ødelæggelse fra havet. Efter stormen Bodil i 2013 udgjorde de direkte skader på nordkysten ca. 85 mio. kr. 

Som led i implementeringen af den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS) har Region Hovedstaden i samarbejde med Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner støttet Nordkystens fremtid.

Formålet med Nordkystens fremtid er at få belyst de tekniske, juridiske, finansielle, miljømæssige og interessemæssige aspekter ved kystsikring af Nordkysten og at udarbejde en betalingsmodel for et kommende anlægsprojekt. 


Redaktør