Robust beredskab

​Region Hovedstaden deltager i et udviklingsprojekt, som skal skabe robust beredskab ved oversvømmelser. 

​Beredskabsstyrelsen pumper vand væk. Foto: Colourbox 

​Målrettet og koordineret beredskab

I de senere år har vi oplevet flere oversvømmelser fra både skybrud, stormflod og vandløb. Da det vil tage flere år før klimatilpasningsplanerne er omsat fra plan til handling i kommunerne, er det nødvendigt med et godt og robust beredskab indtil da.  

Projektets mål er derfor at kommunerne og beredskaberne i hovedstadsregionen får udarbejdet beredskabsplaner, der kan skabe robust beredskab ved oversvømmelser i regionen. Et robust beredskab er afgørende for at forebygge skader og undgå store omkostninger

Beredskabsindsatsen er målrettet og koordineret på tværs af kommuner, forsyninger, beredskaber og øvrige aktører.

Læs mere om en ny indsatsplan, som skal sikre kommunerne mod oversvømmelser

Udfordringer og aktiviteter

Konkrete udfordringer og aktiviteter i projektet er bl.a.:

  • Hvad er status på beredskabsområdet i kommunerne nu?
  • Hvad mangler af viden for at kunne udarbejde og opdatere beredskabs- og indsatsplaner samt actioncards?
  • Hvad er state of the art i forhold til varsling, herunder øget brug af sensorer og online målinger i forhold til beredskabsplanlægning?
Projektet er et udviklingsprojekt i innovationsnetværket Vand i Byer.

Redaktør