Stormflod og havvandsstigninger

​Region Hovedstaden deltager sammen med kommuner og forsyninger i et projekt, der skal styrke sikring mod stormflod og havvandsstigninger. 

​Stormflod og havvandsstigninger kan beskadige store områder. Foto: Colourbox

​Koordineret indsats i regionen

Danmark står overfor en aktuel og stigende trussel i form af stormflod og havvandsstigninger. I de senere år har der været eksempler på storme, som har medført store skader.

Formålet med projektet er at skabe overblik over hovedstadsområdets behov for indsatser mod stormflod og havvandsstigninger. Det indebærer både indsatser på kort sigt, som beredskab, og på lang sigt, som anlæg af sikkerhedsforanstaltninger i byudviklingen.

I samarbejde med kommuner og forsyninger skal projektet bidrage til at løse problematikker på tværs af kommuner i forhold til fælles udfordringer i forbindelse med stormflod og havniveaustigninger. På den måde kan regionen sikres som et samlet område.

Projektets mål

I hovedtræk har projektet fokus på:

  • At kortlægge, hvordan kommuner og forsyninger kan samarbejde om klimatilpasning af Øresundskysten og Køge Bugt i forhold til havniveaustigning og stormflod, både på kort og lang sigt (beredskab og byudvikling).
  • At bidrage til et forbedret beredskabssamarbejde om stormflod og kystsikring fremadrettet, idet der er fokus på roller, snitflader, lovgivning og ny organisering.
  • At indsamle viden og data om det nuværende regionale sårbarheds-, risiko- og sikringsniveau.
  • At belyse de økonomiske risici ved at udskyde en stormflodssikring til om 100 år.
  • At give relevante ministre anbefalinger til lovændringer.

Projektets leverancer 

Redaktør