Sådan arbejder vi med cirkulær økonomi

Ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi er ét af ti fyrtårnsprojekter, som Region Hovedstaden har besluttet at sætte særligt fokus på i 2017-2018. Det skal realiseres i partnerskaber med andre interessenter.

​En omstilling til cirkulær økonomi vil både kunne skabe økonomisk vækst og reducere presset på jordens knappe ressourcer. Foto: Colourbox

​Handlingsplan sætter rammen

Efter en dialogproces med en lang række interessenter vedtog Regionsrådet Handlingsplan 2017-2018 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Ét af de ti fyrtårnsprojekter i handlingsplanen er "Ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi".

Handlingsplanen bygger oven på den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som dækker 2015-2018 – og som beskriver udfordringer og målsætninger i regionen som geografisk område. Heri er der blandt andet sat et mål om, at mindst 80 % af regionens affald genanvendes i 2035.

Læs her:

Regionale udviklingsmidler til indsatsen

Regionen har afsat i alt 80 mio. kr. i 2017-2018 til at føre de ti fyrtårnsprojekter i handlingsplanen ud i livet. Pengene bevilges i 2017-2018, men indsatserne må gerne strække sig længere frem i tiden.

Partnerskaber for cirkulær økonomi

Fyrtårnsprojektet om ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi realiseres i partnerskab med andre aktører, og i 2017 gennemførte Region Hovedstaden en proces, hvor der blev dannet partnerskaber og udviklet fælles indsatser.

I 2018 igangsættes på dén baggrund to konkrete projekter:

  • Partnerskab for cirkulære kommuner: Et projekt der via 5 demonstrations-cases udvikler og afprøver forskellige modeller for, hvordan det offentlige kan tage rollen som katalysator for omstillingen til cirkulær økonomi.

  • Affald og ressourcer på tværs: Et projekt der har til formål at samle affaldssektoren om udvikling af et fælles roadmap for sektorens udvikling hen imod en cirkulær affaldshåndtering og et cirkulært ressourcemarked.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hvis du vil følge med i fyrtårnsprojektet om cirkulær økonomi, kan du tilmelde dig mailinglisten her

Redaktør