Affald som ressource

​​Regionen arbejder for at affald i stigende grad forvaltes som en ressource.

​Fotograf: Thomas Hommelgaard​

I 2035 skal hovedstadsregionen være en ressourceeffektiv region, der genanvender mindst 80 % af sit affald. Det er målet i Region Hovedstadens Regionale Vækst og Udviklingsstrategi, som regionen og kommunerne har givet håndslag på.Vi bidraget selv til at nå målet gennem øget fokus på affaldshåndtering i regionens egen drift. Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og koncerncentre producerer samlet ca. 17.000 tons affald om året. Heraf blev der i 2015 sendt ca. 23 % til genanvendelse.Affaldsressourceplan 2025Indsatsen for regionens egen drift er beskrevet i temaplanen Affaldsressourceplan 2025 - på vej mod en ressourceeffektiv koncern  (pdf åbner i ny fane)"Affaldsressourceplan 2025" sætter tre overordnede mål for regionens affaldshåndtering: I 2017 skal alle enheder med madproduktion have en ordning for genanvendelse af madaffald I 2019 skal alle hospitaler have genanvendelsesordninger for min. pap, papir, plast, metal, glas og småt elektronik Region Hovedstaden genanvender 30 % i 201935 % i 2022, og 40 % i 2025.Planen har fire overordnede indsatsområder: Øget genanvendelse, hvor vi bl.a. vil forbedre lokale genanvendelsesordninger på vores hospitaler, virksomheder og centre, Effektiv logistik, hvor vi vil skabe effektive løsninger på tværs af vores enheder, fx ved at indgå fælles aftaler om afsætning af materialer og sikre, at nye transport-kontrakter støtter op om udviklingen mod genanvendelse, Kommunikation og uddannelse, hvor vi vil øge dialogen mellem afdelingspersonale og drift og sikre en bedre kommunikation af vores genanvendelsessystemer – god affaldshåndtering starter ved kilden! Forebyggelse og genbrug af affald, hvor vi bl.a. vil købe mere grønt og innovativt og gå i dialog med private virksomheder om, hvordan vi kan få "cirkulærbare" produkter og emballager. Vi har desuden netop fået et nyt Genbrugs og Donationslager, som både arbejder med internt genbrug og donationer til udviklingslande.Mulige samarbejderI Region Hovedstaden er vi altid interesseret i at høre fra private virksomheder, der kan hjælpe os med at udvikle vores drift. Vi stiller også gerne vores affaldsmængder og faciliteter til rådighed for virksomheder og forskningsinstitutioner, der ønsker at teste nye, spændende løsninger.
Redaktør