Grøn transport

​Vi arbejder for at gøre transporten på og om omkring vores hospitaler så grøn som muligt. Læs her om vores indsats for elbiler, effektiv kollektiv transport og elcykler.

​​Der foregår rigtig meget transport med hospitalerne som omdrejningspunkt. Kørslen af syge patienter til og fra hospitalerne er en stor post, både den siddende og liggende patientbefordring og ambulancekørsel. Der transporteres også en stor mængde varer, materialer, blodprøver m.m. fra centrallageret og mellem hospitalerne. Endelig er der personalebefordring i arbejdstiden både i bil, tog og fly samt personalets transport til og fra arbejde.

Behov for ”nye veje”

Transportsektoren er en af Danmarks største CO2-udledere, og det går meget langsomt med at få udledningen ned. I 2013 døde ca. 3.400 danskere som følge af luftforurening. Til sammenligning var der kun godt 200 døde og tilskadekomne i trafikken i samme periode. Forurening er altså et langt større problem end trafiksikkerheden. Derudover skønnes det, at omkostninger pga. trængsel​ er på ​ca. 10 mia. årligt. 

Grøn transport på regionens hospitaler

Den gode nyhed er, at der findes konkrete løsninger på udfordringerne her og nu. I Region Hovedstaden ønsker vi at være et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre i praksis. Her er nogle eksempler: 

Det er besluttet, at hospitalerne fremover kun køber miljøvenlige biler, fx elbiler. Ambulancer og større køretøjer er dog undtaget indtil videre af tekniske årsager. Desuden har alle hospitaler ladestandere, som både ansatte og besøgende kan bruge. Copenhagen Electric – det regionale el-bilsekretariat – bistår bl.a. med bilflådeanalyser og indkøb af elbiler. 

Der er også sat mange ting i gang på cykelområdet. På flere hospitaler har ansatte haft mulighed for at teste en elcykel. Nogle ansatte er blevet så glade for elcyklen, at de bagefter har ladet bilen blive i garagen. Lånecykler til ansatte, bedre cykelparkeringfaciliteter og certificering som cykelvenlige arbejdspladser er andre gode eksempler.

Endelig arbejder regionens centrallager på at optimere transportlogistikken mellem lageret og hospitalerne.

Du kan læse mere om regionens aktiviteter for at mindske CO2-udledningen som følge af transport i forbindelse med den daglige drift af regionens hospitaler, virksomheder og koncerncentre i temaplanen Transportplan​ 2025 - På vej mod en fossilfri koncern (pdf åbner i ny fane)​

Redaktør