Klimaregnskab for Region Hovedstaden

​Vi opgør årligt CO2-udledningen fra regionens energiforbrug, transport og affaldshåndtering for at se, om udviklingen går den rigtige vej på hospitaler, virksomheder og centre.

​Klimaregnskabet er opdelt i tre rapporter: Hovedrapport der opsummerer resultaterne for hele koncernen Resultatrapport med resultater fra hvert hospital, virksomheder og centre Metoderapport med metode, datagrundlag og omregningsfaktorerKlimaregnskab 2017 Hovedrapport 2017 Resultatrapport 2017 Metoderapport 2017
Redaktør